fbpx

10 skibe i øhavet, hvor du kan sejle med og blive en del af fællesskabet om bord

KAROLINE SVANE SVENDBORG
Foto: Foreningen Karoline Svane

1) ’Gå til skonnert’ på KAROLINE SVANE

I Svendborg kan du gå til alt muligt i din fritid, så selvfølgelig kan du også ’gå til skonnert’. Det er hver torsdag eftermiddag på Svendborg Havn.

Her ligger KAROLINE SVANE, som en meget aktiv forening arbejder på at føre tilbage til det udtryk, som skibet havde, da det blev bygget i 1885.

Du behøver ikke at vide noget om træskibe for at være med – det er bare at møde op, så skal du nok blive sat i gang 😉

KAROLINE SVANE
Foto: Foreningen Karoline Svane

For 500 kr. om året kan du desuden blive støttemedlem og få adgang til to hele sejldage om året – og ikke mindst alle fredagssejladserne sommeren igennem.

Det er kortere eftermiddags- og aftenture på Svendborgsund, hvor medlemmerne hygger sig med medbragt mad og drikke.

Se mere her

2) Træskibsforeningen Faaborg

HAABET FAABORG
Foto:Træskibsforeningen Faaborg

I Faaborg tager Træskibsforeningen sig kærligt af hele to skibe: Galeasen HAABET fra 1898 og den lidt mindre jagt SCHRØDERS MINDE fra 1907.

Begge skibe blev i sin tid brugt til fiskeri – HAABET som en såkaldt ålekvase, der kunne sejle med levende ål i en indbygget dam.

I dag er lastrummet for længst bygget om, så der på begge skibe er indrettet en hyggelig salon under dæk.

SCHRØDERS MINDE
Foto:Træskibsforeningen Faaborg

Fra maj til oktober sejler foreningen solnedgangsture på Faaborg Fjord, holder piratdage for byens børnehaver og tager på sejlture med virksomheder og skoleklasser.

Har du lyst til at støtte foreningen eller være aktiv i fællesskabet omkring de to skibe, koster det 200 kr. om året, inklusiv en gratis solnedgangstur.

Se mere her

3) Galeasen GRØNNE ERNA

GRØNNE ERNA
Foto: Grønne Erna

Egentlig hed skibet bare E117 Erna i alle de år, det fungerede som fiskekutter på Nordsøen. Men det blev aldrig kaldt andet end ’Grønne Erna’ på havnen i Esbjerg.

Derfor blev det skibets officielle navn, da syv familier gik sammen om at overtage det i 1978.

I dag har GRØNNE ERNA hjemhavn i Svendborg, hvor en venneforening er med til at vedligeholde og sejle skibet.

OMBORD PÅ GRØNNE ERNA
Foto: Grønne Erna

Det er en forening med mange fine traditioner, blandt andet for at være med til Rum Regatta i Flensburg, Pinsestævne, Fyn Rundt, Æbleræs og Limfjorden Rundt.

Har du lyst til at være med, kan du melde sig ind i venneforeningen for 250 kr. om året, inklusiv en gratis sejldag.

Se mere her

GRØNNE ERNA I SVENDBORG

4) Lodsbåden EJNO

Grøn er også lodsbåden EJNO fra 1898, der blev brugt til både lodseri, isbrydning og bugsering i Rudkøbing helt frem til 1991.

Lodsen hed Emil Gotfredsen, hans kone hed Juliane – og sammen havde de sønnerne Niels og Ole. Sammen danner de fire forbogstaver skibets navn EJNO.

I dag er tvillingerne Nils og Ole Gotfredsen nogle af de bærende kræfter i foreningen EJNO under sejl, der sejler og vedligeholder det fine, gamle skib.

EJNO
Foto: Skibsbevaringsfonden

Alt i alt har 40 medlemmer andel i skibet, og de bruger det flittigt til dagssejladser, weekendture og ferier.

Har du lyst til at være med og komme med ud at sejle, koster det 500 kr. om året.

Se mere her

5) Paketskibet MJØLNER

MJØLNER RUDKØBING
Foto: Skibslauget Mjølner

Rudkøbing er også hjemhavn for paketskibet MJØLNER fra 1922. Det sejlede i sin tid mellem Ristinge, Rudkøbing og Svendborg to gange om ugen.

Om bord var kul, korn og sand, passagerer, gods og ikke mindst levende grise, der skulle sejles til slagteriet i Svendborg.

Det var dengang, paketskipperne var havets fragtmænd. Men efterhånden som øerne blev forbundet af broer og dæmninger, blev paketskibene afløst af lastbiler.

MJØLNER

I dag er skibet ejet af et laug, der vedligeholder og sejler med MJØLNER – blandt andet for at fortælle om, hvilken historisk betydning de små paketter havde i øhavet.

Har du lyst til at være med i skibslauget, skal du bare udfylde blanketten på hjemmesiden. Det koster 500 kr. om året.

Se mere her

6) Paketskibet CARLA

CARLA AF SVENDBORG
Foto: Sejlforeningen Carla

Et andet skib af samme type er CARLA, en rundgattet jagt, der ligesom MJØLNER fylder 100 år i 2022.

Det er i sig selv en bedrift, og det skyldes en ihærdig indsats fra Sejlforeningen CARLA, der blev stiftet i 2014.

Lige siden har foreningen knoklet med at skaffe midler og totalrenovere det gamle skib.

CARLA FORENINGEN
Foto: Sejlforeningen Carla

Hver tirsdag formiddag mødes foreningens arbejdshold på Sejlskibsbroen i Svendborg, og har du lyst til at være med, er du meget velkommen.

Du kan også bidrage som støttemedlem og deltage i sommerens sejladser. Det koster 200 kr. om året og kræver bare, at du udfylder blanketten på hjemmesiden.

Se mere her

7) DE 4 BRØDRE er vendt hjem

DE 4 BRØDRE
Foto: Marstal Søfartsmuseum

Engang var DE 4 BRØDRE landets ældste sejlskib. Bygget i Marstal i 1794, forfulgt af englændere i Napoleonskrigene og brugt som ammunitionsskib under krigen i 1864.

Desværre eksisterer det originale skib ikke længere, men ud fra nøjagtige tegninger er det siden genopstået, og i 2021 vendte det omsider hjem til Marstal igen.

Nu er der dannet et laug omkring skibet, og en af de første opgaver har været at male det i de originale farver.

DE 4 BRØDRE VEDLIGEHOLDELSE
Foto: Marstal Søfartsmuseum

Har du lyst til at være med, er der nok at tage fat på for de aktive medlemmer, når der skal skrabes, slibes, smøres, rigges op og rigges af.

Men så er der selvfølgelig også alle de skønne sejlture, når det er sæson. Og en af dem kan du komme med på, selv hvis du bare er støttemedlem.

Det koster 250 kr. om året eller 350 kr. for en hel husstand.

Se mere her

8) Postbåden HJORTØ

Postbåden Hjortø
Foto: Svendborg Museum

Post- og passagerbåden HJORTØ blev bygget i 1954 til at sejle post, gods og passagerer mellem Hjortø og Fyn.

Helt indtil 1969 sejlede den også ud og mødte Ærøfærgen midt på ruten for at udveksle passagerer og post gennem en luge i siden på den store færge.

Sømærket, hvor HJORTØ ventede på Ærøfærgen, kaldes stadig for Greveprikken efter Jørgen Greve, der var skibsfører på postbåden.

HJORTØ POSTBÅD
Foto: Svendborg Museum

I dag er den lille postbåd i vandet fra maj til september, og den bliver passet godt på af foreningen Postbåden Hjortøs Venner.

Som medlem af foreningen kan du komme med ud at sejle. Det koster kun 150 kr. om året – eller 250 kr. for en hel husstand.

Se mere her

9) Coasteren CAROLINE S

CAROLINE S SVENDBORG
Foto: Lars Milling

Caroline S kender du sikkert. Det er skibet, der sejler Julemanden til Svendborg hvert år i december – og dét, der fragter fadøl til Skarø, når der er festival i august.

Men faktisk er den 60 år gamle coaster i gang året rundt. En af dens faste opgaver er at fragte fiskefoder til et havbrug ude i Storebælt.

Alle om bord arbejder frivilligt, og besætningen tæller alt fra søfolk, der giver en hånd med i deres ferier, til pensionerede skippere, der har sejlet hele deres liv. 

CAROLINE S
Foto: Foreningen Caroline S

Derudover kommer maskinmestre, matroser og hovmestre fra hele landet for at tage en tørn og være en del af fællesskabet på turene.

Hver mandag er skibet tilbage ved kajen i Svendborg, hvor Mandagsholdet med største fornøjelse banker rust og maler, smører og reparerer.

Du er mere end velkommen til at være med. Enten på Mandagsholdet, som en del af den skiftende besætning på sejlturene – eller begge dele.

Se mere her

10) Søsterskibet SAMKA

SAMKA
Foto: ms-samka.dk

Ligesom CAROLINE S er coasteren SAMKA en af de såkaldte Carolinere, der i 1950’erne blev bygget til fragt på H. C. Christensens Stålskibsværft i Marstal.

I dag er meget få af dem bevaret, så i Marstal passer foreningen omkring SAMKA godt på det gamle stålskib.

SAMKA MEDLEMMER
Foto: ms-samka.dk

I løbet af året sejler SAMKA rundt i de danske farvande på mange forskellige opgaver, men modsat CAROLINE S er det ikke primært som fragtskib.

Lastrummet om bord egner sig nemlig rigtig godt til arrangementer, receptioner og udstillinger, hvor rammerne gerne må være lidt utraditionelle.

Fælles for de to veteranskibe er, at alle arbejder frivilligt – og der er altid brug for flere gode folk om bord 😊

Se mere her